top of page

שאלות פינוי בינוי

01/

מהו פינוי בינוי? 

פרויקט פינוי התחדשות עירונית נועד עבור בנינים ישנים שנבנו לפני 1980 ואינם עומדים בתקן רעידות אדמה. הרשות המוסמכת להכריז על פינוי בינוי הינו משרד הבינוי והשיכון בהתאם לחוק התכנון והבניה. תהליך פינוי בינוי כולל הריסת המבנים הקיימים. במקומם היזם דואג לבנות בניינים חדשים, תשתיות, פרקים, מוסדות ציבור ומסחר. 
 

תהליך פינוי בינוי נחשב להליך המקיף והמשתלם ביותר לדיירים, משום שהדיירים מקבלים דירה חדשה ומשודרגת בתוספת ממ"ד ומרפסת בבניין חדש, חניה תת קרקעית, לצד הרחבה של כבישים ומדרכות, מבני ציבור ופרקים בסביבת המגורים.

02/

למה כדאי לדייר? 

הרווח המרכזי של הליך פינוי בינוי לדיירים הוא קבלת דירה חדשה בשטח הגדול משמעותית מהשטח הנוכחי, בסטנדרט בנייה גבוה, העומד בתקן רעידות אדמה.

הדירה החדשה ממוקמת בבניין מודרני עם לובי מפואר, מעליות וחניה מקורה. כל אילה ללא כל עלות לדיירים.

03/

איך מתבצע  תהליך פינוי בינוי? 

  • החתמות הדיירים המעוניינים בפרויקט פינוי בינוי על חוזה מפורט בו יעוגנו זכויותיהם, ויובטחו הערבויות הנדרשות עד למסירת הדירה החדשה. נדרש רוב מבעלי הדירות אשר חתמו על הסכמים וייפוי כוח על מנת שחברה יזמית תייצג את בעלי הדירות מול הגופים השונים בתכנון וקידום הפרויקט.​ 

  • בדיקה כלכלית ותכנונית של הפרויקט בוועדת התכנון.

  • עם קבלת אישור מועדת התכנון והשלמת 100% חתימות על חוזים, יתבצע פינוי בעלי הדירות לדירות חלופיות​.

  • הריסת המבנים הישנים ובניית בנייני מגורים חדשים.​

  • אכלוס בעלי הדירות בדירותיהם החדשות.

04/

מדוע נדרשים לחתום על ייפוי כוח? 

חתימת בעלי הדירות על יפויי כוח מאפשרת ליזם לפעול בשם בעלי הדירות לקידום הליך הפינוי בינוי מול הרשויות, הגופים השונים וכל גורם אחר אשר מעורבותו נדרשת לשם קידום הפרויקט. חתימה על ייפויי הכוח אינה משפיעה על הבעלות על הדירה ואינה מהווה חיוב כספי כלשהו של הדיירים כלפי החברה ו/או עו"ד מיופה הכוח.

05/

ממה הדיירים חוששים בפרויקט פינוי בינוי? 

החשש העיקרי של הדיירים בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית הינו לסכן את הדירה שהיא הנכס היקר ביותר להם. לאור מקרים שהיו בעבר (כגון פשיטת רגל של יזמים ואי מסירת דירות חדשות) חוקק חוק המחייב את היזם להעניק לדיירים ערבויות בנקאיות עד למסירת הדירה החדשה, החשובה ביניהן- "ערבות חוק המכר", הניתנת ע"י בנק מלווה, בשווי הדירה החדשה.

06/

מהו תקן 21?

על מנת לשמור על יציבות פיננסית של הפרויקט, לאפשר ליווי בנקאי ולסיים את הפרויקט בהצלחה נוסד ע"י לשכת השמאים וקיבל הכרה ע'י וועדות התכנון העירוניות והממשלתיות תקן 21. על פי תקן זה הרווח היזמי הראוי בפרויקט פינוי בינוי הינו בשיעור של לפחות 25%-20%. בתקן ממליצים על תוספת לדירה של 25 מ"ר. 

07/

מדוע נרשמת הערת אזהרה בטאבו?

מטרת הערת האזהרה הינה להביא לידיעת רוכשים עתידיים שהדירה נמצאת בתהליך פינוי בינוי.  

הערת אזהרה באה להגן על התקדמות תהליך פינוי בינוי ולאפשר ליזם להגיע לרוב הנדרש על פי חוק מחד, מבלי להגביל את הדיירים למכור או למשכן (וכמובן להשכיר) את דירתם מאידך וכך ליצור וודאות גבוהה יותר להצלחת הפרויקט.

08/

מהו דייר סרבן? 

כדי לקבל אישור על עסקה של פינויי בינויי חייבים הסכמה של 80% מהדיירים. 20% הנותרים מוגדרים כדיירים סרבנים. 
באפשרות הדיירים המעוניינים בעסקה לתבוע, באמצעות עורך הדין של היזם, את הסרבנים בגין פגיעה בזכויותיהם הכלכליות. ההליך הינו מקוצר ולדיירים שעדיין לא רוצים לחתום נפסקים קנסות כספיים כבדים.

09/

מה יהיה סוג האוכלוסייה שתיכנס לגור בפרויקט החדש? 

האוכלוסייה תיגזר מהאוכלוסייה כיום, מרוכשי הדירות החדשות ומאופי המתחם החדש. 
אנו נעשה הכול על מנת לוודא שהתכנון האדריכלי ותכנון המתחם ייעשה קודם כל לנוחות הדיירים וכמובן ישדר איכות ורמת חיים גבוהות, שימשכו אוכלוסייה איכותית אשר ביכולתה לממן דירות יוקרה אילה.

logo.png
bottom of page