top of page

גבעת שמואל

givat shmuel giora.jpg
 
עדכונים ואירועים

 מרץ 2023
מהנדסת העיר אדר' רחל ברגר אשרה שחברת א.ב. התחדשות עירונית
הציגה את מספר החתימות הנדרש לצורך הכרתה כיזם בעל זיקה למתחמים 1-3 בשכונת גיורא.
לעיון באישור 

דיירי שכונת גיורא מדברים על הפרויקט

החברה עובדת בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם הדיירים

צור קשר

רח' הנשיא 10 גבעת שמואל

info@abhi.co.il טל.  03-9777177 |  מייל

ההודעה נשלחה

logo.png
bottom of page